Sarton Leerstoel van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen aan prof. Karin Knorr Cetina