Koning Filip spreekt in drie verschillende talen over het belang van meertaligheid