Symposium: Kwetsbare kinderen in de gezondheidszorg