Doctoral Schools gaan officieel van start met een academische zitting in de Aula: vlnr. John Smith (European University Association) en rector Paul Van Cauwenberge