Launch event: onthaal Launch event: onthaal Launch event: onthaal met rechts prof. Ruddy Doom Launch event: onthaal Launch event: onthaal Launch event: vnrr. Dirk De Craemer (afdelingshoofd Onderzoekscoördinatie) en Sibo Kanobana (beleidscel Diversiteit en Gender) Launch event: onthaal Launch event: onthaal Launch event: onthaal Launch event: onthaal Launch event: onthaal Launch event: vlnr. Liesbeth Vandepitte, Dirk De Craemer (afdelingshoofd Onderzoekscoördinatie) en Ignace Lemahieu (directeur Onderzoeksaangelegenheden) Launch event: verwelkoming en inleiding door prof. Paul Van Cauwenberge, rector UGent Launch event: rechts Salah Ah-Zuhairy, die getuigenis zal brengen als vervolgde wetenschapper Launch event Launch event: links Salah Ah-Zuhairy, die getuigenis zal brengen als vervolgde wetenschapper Launch event: in het midden prof. Ruddy Doom en rechts Mil Kooyman (lid Raad van Bestuur UGent) Launch event: verwelkoming en inleiding door prof. Paul Van Cauwenberge, rector UGent Launch event Launch event: verwelkoming en inleiding door prof. Paul Van Cauwenberge, rector UGent Launch event Launch event: in het midden prof. Eva Brems Launch event: op de voorgrond prof. Ignace Lemahieu (directeur Onderzoeksaangelegenheden) Launch event: toeliching door Nancy Terryn, ontwikkelingssamenwerking UGent (afdeling Onderzoekscoördinatie) Launch event Launch event: toeliching door Nancy Terryn, ontwikkelingssamenwerking UGent (afdeling Onderzoekscoördinatie) Launch event: toespraak door Ella De Lange, Stichting voor Vluchteling Studenten UAF Nederland Launch event: links Sibo Kanobana (beleidscel Diversiteit en Gender) Launch event: op1ste rij prof. Eva Brems, prof. Paul Van Cauwenberge, vervolgde wetenschapper Salah Ah-Zuhairy en Ella De Lange (Stichting voor Vluchteling Studenten UAF Nederland) Launch event Launch event: toespraak door prof. Eva Brems, hoogleraar Mensenrechten UGent Launch event: op de voorgrond prof. Marysa Demoor (beleidscel Diversiteit en Gender) Launch event: toespraak door prof. Eva Brems, hoogleraar Mensenrechten UGent Launch event: toespraak door is Sabine Craenen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen Launch event: toeliching door Nancy Terryn, ontwikkelingssamenwerking UGent (afdeling Onderzoekscoördinatie) Launch event: getuigenis door vervolgde wetenschapper Salah Ah-Zuhairy, afkomstig uit Irak