Uitreiking doctorsbaretten in de faculteit Wetenschappen-40949