Uitreiking eerste getuigschriften Doctoraatsopleiding UGent-17252