Academische zitting n.a.v. 175 jaar ingenieursopleiding aan de UGent met uitreiking eredoctoraat-18373