Uitreiking institutioneel eredoctoraat in Plantentuin-28092