Overhandiging UGent-vlag die naar de top de Kilimanjaro gebracht werd in het kader van PARKILI Moving Mountains for Parkinson's