Dies natalisviering 2007, met uitreiking van eredoctoraten (70 foto's)

23 maart 2007