Wetenschappelijk onderzoek in labo’s-17717

Transitie UGent
Labo in het "lnstitut d'électrochimie - © Collectie Universiteitsarchief Gent, © onbekend
Tags: ingenieurswetenschappen toegepaste wetenschappen TW IrW, labo, wetenschappelijk onderzoek, electrochemie
Datum: 1 januari 1910
Identificatienummer: 08_PK_09_004
Album: Wetenschappelijk onderzoek in labo’s