Wetenschappelijk onderzoek in labo’s-17721

Transitie UGent
Labo voor Analytische Scheikunde, metalen opbouw van de linkervleugel naar een ontwerp van J.L. Cloquet - © Collectie Universiteitsarchief Gent, © onbekend
Tags: wetenschappelijk onderzoek, analytische scheikunde, labo, Plateaucomplex, ingenieurswetenschappen toegepaste wetenschappen TW IrW
Datum: 1 januari 1925
Identificatienummer: 12_PK_08_006
Album: Wetenschappelijk onderzoek in labo’s