Bezoek Vlaams minister Dirk Van Mechelen aan onderzoekseenheid Mobiliteit n Ruimtelijke Ordening-39279

Transitie UGent
Bezoek Vlaams minister Dirk Van Mechelen (Financiën, Begroting, Ruimtelijke Ordening en Economisch Overheidsinstrumentarium) aan de onderzoekseenheid Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening (visionaire
onderzoeksprojecten in opdracht van Europa en Wetenschapsbeleid) op campus Sterre (S8): vlnr. prof. Georges Allaert en minister Dirk Van Mechelen - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: civiele techniek, regionale ontwikkeling, ruimtelijke planning en stedebouw, ingenieurswetenschappen toegepaste wetenschappen TW IrW, minister, bezoek
Datum: 7 april 2005
Identificatienummer: Z2006_06_001
Album: Bezoek minister Dirk Van Mechelen aan onderzoekseenheid Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening