Bezoek Vlaams minister Dirk Van Mechelen (Financiën, Begroting, Ruimtelijke Ordening en Economisch Overheidsinstrumentarium) aan

Transitie UGent
Bezoek Vlaams minister Van Mechelen aan de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) op campus Sterre (S8): vlnr. David Verhoestraete, Peter Vanden Abeele, Stijn De Pauw en David Matthyssen
- © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: civiele techniek, ruimtelijke planning en stedebouw, regionale ontwikkeling, ingenieurswetenschappen toegepaste wetenschappen TW IrW
Datum: 7 april 2005
Identificatienummer: Z2006_06_003
Album: Bezoek minister Dirk Van Mechelen aan onderzoekseenheid Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening