Bezoek Vlaams minister Dirk Van Mechelen (Financiën, Begroting, Ruimtelijke Ordening en Economisch Overheidsinstrumentarium) aan

Transitie UGent
Bezoek minister Van Mechelen op campus Sterre (S8) : vlnr. minister Van Mechelen en David Peleman (medewerker van de vakgroep Architectuur en Stedebouw)
- © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: architectuur en stedebouw, ingenieurswetenschappen toegepaste wetenschappen TW IrW
Datum: 7 april 2005
Identificatienummer: Z2006_06_006
Album: Bezoek minister Dirk Van Mechelen aan onderzoekseenheid Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening