Bezoek Vlaams minister Dirk Van Mechelen (Financiën, Begroting, Ruimtelijke Ordening en Economisch Overheidsinstrumentarium) aan

Transitie UGent
Bezoek minister Van Mechelen aan de onderzoekseenheid mobiliteit en ruimtelijke ordening (visionaire
onderzoeksprojecten in opdracht van Europa en Wetenschapsbeleid) op campus Sterre (S8): Dimitri Meessen (medewerker van min. Van Mechelen), Georges Allaert en minister Van Mechelen
- © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: civiele techniek, regionale ontwikkeling, ruimtelijke planning en stedebouw, ingenieurswetenschappen toegepaste wetenschappen TW IrW
Datum: 7 april 2005
Identificatienummer: Z2006_06_013
Album: Bezoek minister Dirk Van Mechelen aan onderzoekseenheid Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening