Bezoek Vlaams minister Dirk Van Mechelen (Financiën, Begroting, Ruimtelijke Ordening en Economisch Overheidsinstrumentarium) aan

Transitie UGent
Bezoek minister Van Mechelen aan de onderzoekseenheid mobiliteit en ruimtelijke ordening (visionaire
onderzoeksprojecten in opdracht van Europa en Wetenschapsbeleid) op campus Sterre (S8): Georges Allaert, Dimitri Meessen (medewerker van min. Van Mechelen), David Peleman, minister Van Mechelen, Peter Vanden Abeele en David Verhoestraete
- © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: civiele techniek, regionale ontwikkeling, ruimtelijke planning en stedebouw, ingenieurswetenschappen toegepaste wetenschappen TW IrW
Datum: 7 april 2005
Identificatienummer: Z2006_06_017
Album: Bezoek minister Dirk Van Mechelen aan onderzoekseenheid Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening