Dies Natalisfuif 2007-33020

Transitie UGent
Alexander Deweppe (praeses Faculteitenkonvent 2006/2007) aan het woord - © Joris Bulckens
Tags: fuif, dies natalis, student, studentenvereniging, Faculteitenkonvent FK, studentenfuif, praeses, preses
Datum: 22 maart 2007
Identificatienummer: Z2007_11_012
Album: Dies Natalisfuif 2007