Dies Natalisviering 2008, met uitreiking van eredoctoraten-32022

Transitie UGent
Vlnr. prof. Peter Taylor (eredoctor UGent), mevr. Taylor en prof. Frank Witlox (promotor) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, wetenschappen WE, geografie, eredoctor, promotor
Datum: 21 maart 2008
Identificatienummer: Z2008_15_005
Album: Dies Natalisviering 2008, met uitreiking van eredoctoraten