Dies Natalisviering 2008, met uitreiking van eredoctoraten-32031

Transitie UGent
Vlnr. prof. Patrick Van Oostveldt en prof. Jean-Pierre Ottoy - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, bio-ingenieurswetenschappen landbouwwetenschappen BW, moleculaire biotechnologie, toegepaste wiskunde, biometrie en procesregeling
Datum: 21 maart 2008
Identificatienummer: Z2008_15_014
Album: Dies Natalisviering 2008, met uitreiking van eredoctoraten