Dies Natalisviering 2008, met uitreiking van eredoctoraten-32039

Transitie UGent
Stoet der togati: eredoctoren en promotoren - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, stoet, promotor, eredoctor
Datum: 21 maart 2008
Identificatienummer: Z2008_15_022
Album: Dies Natalisviering 2008, met uitreiking van eredoctoraten