Dies Natalisviering 2008, met uitreiking van eredoctoraten-32058

Transitie UGent
Laudatio door prof. Dirk De Clercq - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, laudatio, promotor, geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, bewegings- en sportwetenschappen
Datum: 21 maart 2008
Identificatienummer: Z2008_15_047
Album: Dies Natalisviering 2008, met uitreiking van eredoctoraten