Offici-32390

Transitie UGent
Proclamatie van opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen: toespraak door prof. Ilse De Bourdeaudhuij - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: proclamatie, bewegings- en sportwetenschappen, geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, HILO
Datum: 3 oktober 2008
Identificatienummer: Z2008_35_029
Album: UGent en UCL starten Olympische leerstoel Henri de Baillet Latour - Jacques Rogge