Internationaal Studenten Forum 2009-29268

Transitie UGent
7de editie van Internationaal Studenten Forum: vnr. André Bergen (CEO van de KBC-groep) en Koen Schoors - © UGent, foto Bart Ampe
Tags: Internationaal Studenten Forum ISF, economie en bedrijfskunde EB EW, algemene economie
Datum: 4 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_05_015
Album: Internationaal Studenten Forum 2009