Proclamatie academiejaar 2008/2009 faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen-27793

Transitie UGent
Promovendi 2008/2009 van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: politieke en sociale wetenschappen PS, protocol, proclamatie
Datum: 18 september 2009
Identificatienummer: Z2009_23_055
Album: Proclamatie 2008/2009 Politieke en Sociale Wetenschappen