Proclamatie academiejaar 2008/2009 faculteit Economie en Bedrijfskunde-27720

Transitie UGent
Toespraak door prof. Eddy Omey, vakgroepvoorzitter Sociale Economie - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: proclamatie, protocol, economie en bedrijfskunde economische wetenschappen EB EW
Datum: 19 september 2009
Identificatienummer: Z2009_23_076
Album: Proclamatie 2008/2009 faculteit Economie en Bedrijfskunde