Proclamatie faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 2008/2009-27817

Transitie UGent
Proclamatie opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen: muzikaal intermezzo door promovendi - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen , proclamatie, muzikaal intermezzo, bewegings- en sportwetenschappen
Datum: 20 oktober 2009
Identificatienummer: Z2009_45_011
Album: Proclamatie 2008/2009 Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen