Proclamatie faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 2008/2009-27820

Transitie UGent
Proclamatie opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen: toespraak door prof. Matthieu Lenoir n.a.v. de uitreiking van de prijs Benny Vansteelant - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen , proclamatie, bewegings- en sportwetenschappen
Datum: 20 oktober 2009
Identificatienummer: Z2009_45_018
Album: Proclamatie 2008/2009 Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen