Academische zitting georganiseerd door de vakgroepen Geschiedenis en Archeologie van de UGent en het Instituut voor Publieksgesc

Transitie UGent
Op eerste rij links prof. Kristiaan Versluys (directeur Onderwijsaangelegenheden) en rechts prof. Erik Thoen - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: DOWA directie onderwijsaangelegenheden, centrale administratie, instituut voor publieksgeschiedenis, geschiedenis, academische zitting, verhuis, letteren en wijsbegeerte LW, archeologie en oude geschiedenis van Europa, directeur, Engels, engelse en amerikaanse literatuur
Datum: 3 december 2009
Identificatienummer: Z2009_73_003
Album: Academische zitting n.a.v. de opening van de zuidelijke vleugel van het Ufo