Academische zitting georganiseerd door de vakgroepen Geschiedenis en Archeologie van de UGent en het Instituut voor Publieksgesc

Transitie UGent
Midden prof. Freddy Mortier (decaan Letteren en Wijsbegeerte), rechts daarnaast prof. Paul Van Cauwenberge (rector) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: archeologie en oude geschiedenis van Europa, letteren en wijsbegeerte LW, verhuis, academische zitting, geschiedenis, instituut voor publieksgeschiedenis
Datum: 3 december 2009
Identificatienummer: Z2009_73_015
Album: Academische zitting n.a.v. de opening van de zuidelijke vleugel van het Ufo