Academische zitting georganiseerd door de vakgroepen Geschiedenis en Archeologie van de UGent en het Instituut voor Publieksgesc

Transitie UGent
Feestrede door em. prof. Willem Frijhoff (vrije universiteit amsterdam): 'Slachtoffer, makelaar of medeplichtige?
Hoe het publiek de historicus in de tang krijgt als hij een boek heeft geschreven' - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: archeologie en oude geschiedenis van Europa, letteren en wijsbegeerte LW, verhuis, academische zitting, geschiedenis, instituut voor publieksgeschiedenis
Datum: 3 december 2009
Identificatienummer: Z2009_73_017
Album: Academische zitting n.a.v. de opening van de zuidelijke vleugel van het Ufo