Academische zitting georganiseerd door de vakgroepen Geschiedenis en Archeologie van de UGent en het Instituut voor Publieksgesc

Transitie UGent
Vlnr. em. prof. Hilde Symoens, prof. Freddy Mortier (decaan Letteren en Wijsbegeerte), em. prof. Johnny Devreker en em. prof. Helmut Gaus - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: politieke en sociale wetenschappen PS, instituut voor publieksgeschiedenis, geschiedenis, academische zitting, verhuis, letteren en wijsbegeerte LW, archeologie en oude geschiedenis van Europa
Datum: 3 december 2009
Identificatienummer: Z2009_73_022
Album: Academische zitting n.a.v. de opening van de zuidelijke vleugel van het Ufo