75 jaar GUSB-30994

Transitie UGent
Opening van de herdenkingstentoonstelling n.a.v. 75 jaar GUSB: em. prof. Willy Laporte en mevr. Doris Van Looy-Van Hove - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: Gentse Universitaire Sportbond, Gents Unversitair Sportbeheer, GUSB, viering, herdenkingsviering, tentoonstelling
Datum: 7 december 2009
Identificatienummer: Z2009_77_062
Album: 75 jaar GUSB