Nocturne van de presentatie ‘(On)belangRIJKE dingen’ in het UGent museum van de Etnografische Verzamelingen-31024

Transitie UGent
Links de affiche met aankondiging van de presentatie - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: tentoonstelling, Etnografische Verzamelingen, nocturne, museum, etnografie, affiche
Datum: 9 december 2009
Identificatienummer: Z2009_78_001
Album: '(On)belangRIJKE dingen' in museum van de Etnografische Verzamelingen