Nocturne van de presentatie ‘(On)belangRIJKE dingen’ in het UGent museum van de Etnografische Verzamelingen-31026

Transitie UGent
Ook een deel van de archeologische collectie van de UGent is die avond te bezichtigen: in het midden prof. Herwig Reynaert (decaan Politieke en Sociale Wetenschappen) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: politieke en sociale wetenschappen PS, archeologische collectie, museum, nocturne, tentoonstelling, Etnografische Verzamelingen
Datum: 9 december 2009
Identificatienummer: Z2009_78_004
Album: '(On)belangRIJKE dingen' in museum van de Etnografische Verzamelingen