Nocturne van de presentatie ‘(On)belangRIJKE dingen’ in het UGent museum van de Etnografische Verzamelingen-31031

Transitie UGent
© UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: Etnografische Verzamelingen, tentoonstelling, nocturne, museum, etnografie
Datum: 9 december 2009
Identificatienummer: Z2009_78_011
Album: '(On)belangRIJKE dingen' in museum van de Etnografische Verzamelingen