17de editie van massacantus UGent-31671

Transitie UGent
Tijdens de massacantus worden de vlaggen van de studentenverenigingen manifest getoond - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: studentenleven, vlag, studentenvereniging, student, cantus, massacantus
Datum: 9 december 2009
Identificatienummer: Z2009_79_002
Album: 17de editie van massacantus UGent