17de editie van massacantus UGent-31692

Transitie UGent
Ad fundum door rector Paul Van Cauwenberge !!! - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: studentenleven, pint, ad fundum, studentenvereniging, student, cantus, massacantus
Datum: 9 december 2009
Identificatienummer: Z2009_79_031
Album: 17de editie van massacantus UGent