Symposium '(straf)rechtshandhaving België-Nederland'-31569

Transitie UGent
Prof. Brice De Ruyver - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: rechtsgeleerdheid rechten RE, strafrecht en criminologie, congres, symposium
Datum: 10 december 2009
Identificatienummer: Z2009_80_017
Album: Uitreiking eredoctoraat aan Cyrille Fijnaut