Symposium '(straf)rechtshandhaving België-Nederland'-31576

Transitie UGent
Louis Tobback - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: rechtsgeleerdheid rechten RE, congres, symposium, burgemeester Leuven
Datum: 10 december 2009
Identificatienummer: Z2009_80_025
Album: Uitreiking eredoctoraat aan Cyrille Fijnaut