UGent ontvangt de HUMANE (Heads of University Management & Administration Network in Europe) conferentie 'Urgency and Strategy -

Transitie UGent
Plenaire sessie in de Vermeylenzaal van Het Pand - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: conferentie, humane, Heads of University Management & Administration Network in Europe
Datum: 18 juni 2010
Identificatienummer: Z2010_059_013
Album: UGent ontvangt HUMANE Conferentie