Proclamatie 2009/2010 faculteit Diergeneeskunde-16206

Transitie UGent
Uitreiking van de prijs Masterproef Optie Gezelschapsdieren aan Liesbeth Ghys, geschonken door Tom & Co - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: diergeneeskunde DI, proclamatie, prijs, Tom & Co
Datum: 2 juli 2010
Identificatienummer: Z2010_067_021
Album: Proclamatie 2009/2010 faculteit Diergeneeskunde