Proclamatie 2009/2010 faculteit Diergeneeskunde-16210

Transitie UGent
Uitreiking van de prijs Masterproef Optie Varken, Pluimvee & Konijn aan Ruben Decaluwé, geschonken door de International Pig Veterinary Society - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: proclamatie, diergeneeskunde DI, prijs, International Pig Veterinary Society
Datum: 2 juli 2010
Identificatienummer: Z2010_067_025
Album: Proclamatie 2009/2010 faculteit Diergeneeskunde