Proclamatie 2009/2010 faculteit Diergeneeskunde-16215

Transitie UGent
Uitreiking van de prijs Masterproef Dierenwelzijn, geschonken door de Diergeneeskundige Vereniging voor Dierenbescherming (Prijs Scientia Cordeque) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: diergeneeskunde DI, proclamatie, prijs, Prijs Scientia Cordeque, Diergeneeskundige Vereniging voor Dierenbescherming
Datum: 2 juli 2010
Identificatienummer: Z2010_067_031
Album: Proclamatie 2009/2010 faculteit Diergeneeskunde