UGent met haar partners van het China Platform op de wereldtentoonstelling in Shanghai tijdens de Oost-Vlaamse week-15971

Transitie UGent
De Bund (of Zhongshan Road) in Shanghai - © UGent, foto Isabel Paeme
Tags: wereldtentoonstelling, china, shanghai
Datum: 22 augustus 2010
Identificatienummer: Z2010_075_001
Album: UGent op de wereldtentoonstelling in Shanghai