UGent met haar partners van het China Platform op de wereldtentoonstelling in Shanghai tijdens de Oost-Vlaamse week-15977

Transitie UGent
© UGent, foto Isabel Paeme
Tags: wereldtentoonstelling, china, shanghai
Datum: 22 augustus 2010
Identificatienummer: Z2010_075_007
Album: UGent op de wereldtentoonstelling in Shanghai