UGent met haar partners van het China Platform op de wereldtentoonstelling in Shanghai tijdens de Oost-Vlaamse week-15983

Transitie UGent
Het Belgische-EU paviljoen op de wereldtentoonstelling in Shanghai - © UGent, foto Isabel Paeme
Tags: wereldtentoonstelling, china, shanghai
Datum: 23 augustus 2010
Identificatienummer: Z2010_075_013
Album: UGent op de wereldtentoonstelling in Shanghai