UGent met haar partners van het China Platform op de wereldtentoonstelling in Shanghai tijdens de Oost-Vlaamse week-15995

Transitie UGent
Openingsseminarie Oost-Vlaamse week: lezing door prof. Paul Van Cauwenberge, rector UGent - © UGent, foto Isabel Paeme
Tags: wereldtentoonstelling, china, shanghai
Datum: 23 augustus 2010
Identificatienummer: Z2010_075_025
Album: UGent op de wereldtentoonstelling in Shanghai