UGent met haar partners van het China Platform op de wereldtentoonstelling in Shanghai tijdens de Oost-Vlaamse week-15997

Transitie UGent
Openingsseminarie Oost-Vlaamse week: lezing door dhr. Daniël Termont, burgemeester stad Gent - © UGent, foto Isabel Paeme
Tags: wereldtentoonstelling, china, shanghai
Datum: 23 augustus 2010
Identificatienummer: Z2010_075_027
Album: UGent op de wereldtentoonstelling in Shanghai